Page Experience Signals

Page Experience Signals

Od maja 2021 r. Google zapowiada wdrożenie Page Experience Signals.

Co Page Experience Signals oznacza dla użytkowników? Google będzie premiował strony o wysokiej jakości wizualnej i użyteczności dla odbiorcy. Wpłynie to znacząco na doświadczenia zwykłego Usera. Główne założenia tej aktualizacji to Core Web Vitals. Jest to zbiór 3 wskaźników mierzących wydajność i użyteczność strony www:

  • LCP (Largest Contentful Paint) – mierzy wydajność wczytywania największego elementu na stronie,
  • FID (First Input Delay) – mierzy czas od startu ładowania do pierwszej interakcji,
  • CLS (Cumulative Layout Shift) – mierzy stabilność wizualną.

Google konsekwentnie dąży do poprawy doświadczeń użytkownika i chce prezentować mu najlepsze treści. Dlatego przygotowując stronę do planowanej aktualizacji algorytmu warto pochylić się nie tylko nad aspektami technicznymi, ale i zachowaniem użytkownika na stronie. Jeżeli już dziś chciałbyś się przygotować na te zmiany i zająć się pozycjonowaniem i SEO Google – napisz do nas!