Regulamin usług w firmie HashtagIT Sp. z o.o.

Regulamin usług w firmie HashtagIT Sp. z o.o.

Firma: HashtagIT Sp. z o.o. ul. Storczyków 16/5 Mikołów 43-190 REGON: 527883862, NIP: 6351869815
Regulamin usługi.

1. Przypomnienie hasła do witryny osadzonej na hostingu w marketingbiznesu.pl

Przypomnienie hasła do witryny znajdującej się na hostingu jest odpłatne 100 zł brutto każdorazowo. Przypomnienie wysyłane jest w ciągu 5 dni roboczych od chwili opłacenia faktury, za pośrednictwem systemu WordPress. Opłata za usługę zostaje wprowadzona z dniem 01.01.2024.
Cennik pozostałych usług dostępny jest w punkcie 6 regulaminu.

2. Zakres usługi hostingu/domeny w marketingbiznesu.pl

  • hosting, czyli powierzchnia dyskowa 10 GB i usługa publikacji strony WWW sieci WEB oraz skrzynek mailowych przypisanych do domeny (do 5 skrzynek o powierzchni pojemności do powierzchni całkowitej serwera tj. 10 GB).
  • domena, czyli zarejestrowana nazwa strony powiązanej z fizycznym adresem IP w Internecie

Obie usługi są rejestrowane i przedłużane na okres 12 m-cy. Czas rejestracji liczony jest od daty terminu zapłaty faktury za ubiegły lub aktualny okres rozliczeniowy.

W ramach usługi rejestracji usługi hostingu oraz domeny, NIE jest w naszym zakresie przeprowadzanie żadnych operacji dodatkowych na osadzonej w hostingu witrynie. W związku z tym każda operacja w zakresie wykraczającym poza wyżej wymienione jest odpłatna, jej zakres oraz koszt ustalany jest indywidualnie drogą mailową na adres: biuro@marketingbiznesy.pl
W ramach hostingu WYŁĄCZNIE pod kątem utrzymania bezpieczeństwa, witryny naszych klientów są aktualizowane i zabezpieczane.

3. Wysyłka faktur za usługę w marketingbiznesu.pl

Faktury odnawiające usługę wysyłane są z systemu księgowego najpóźniej 7 dni przed zakończenim okresu abonamentowego. Ponawianie wysyłki faktury jest odpłatne w cenie 40 zł brutto każdorazowo.

4. Rezygnacja z usług marketingbiznesu.pl

Chęć rezygnacji z usługi i przeniesienie domeny/hostingu do innego usługodawcy, należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed końcem zakończenia abonamentu.
W przypadku rezygnacji z usługi domeny lub hosting, na podstawie zgłoszenia wydajemy kod authinfo do domeny oraz spakowaną zawartość serwera, którą należy pobrać do dnia wygaśnięcia opłaty za hosting. Paczka danych udostępniania jest w ramach usługi hostingu. Po dacie wygaśnięcia dostępu pliki strony są usuwane. Kody i kopię wydajemy w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia mailowego. Chęć wydania kopii oraz kodu authInfo należy zgłosić mailowo najpóźniej 7 dni przed zakończeniem okresu abonamentowego. Udostępnienie kodu AuthInfo oraz plików kopii strony wydawane jest jednorazowo bezpłatnie. Każda kolejna prośba o wydania kopii jest odpłatna w kwocie 280 zł netto, kodu authIfnfo 150 zł netto i zostaje zrealizowana do 7 dni roboczych od chwili opłacenia faktury VAT.

5. Wydanie danych z marketingbiznesu.pl

Wszystkie dane strony, tj pliki strony oraz kody authinfo wydawane są tylko i wyłacznie właścicielowi strony lub właścicielowi domeny. Nie przekazujemy danych osobom i firmom trzecim. Kontakt o wydanie kodu musi nastąpić z adresu Klienta, który dokonywał zakupu domeny. Wydanie danych następuje w terminach podanych w punkcie 4 regulaminu.

6. Usługi dodatkowe- cennik

Koszt rbh- 80 zł netto
Poprawki / modyfikacje / przywracanie kopii zapasowej / usuwanie skutków awarii wywołanych po stronie Klienta na stronie WWW, są odpłatne i naliczone według powyższej stawki roboczogodzinowej.

7. Sprawy nie uwzględnione w regulaminie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji usług objętych niniejszym Regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Daniel Stachurski
marketingbiznesu.pl

powyższy regulamin wprowadzono w dniu 24.03.2018
zaktualizowano w dniu 01.01.2014